OSP w Kruszwicy Mieczysł‚aw Musiał‚owski Ochotnicza Straż Pożarna w Kruszwicy Ochotnicza Straż Pożarna w Kruszwicy, jej czł‚onkowie, osiągnię™cia, historia, wyposażenie. 2009 - 2018 1024 polski ===============

oo
ooo
ooo
emblemat OSP w Kruszwicy
ksrg
menu

N E U T R A L I Z A T O R Y


W Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszwicy używamy neutralizatora cieczy ropopochodnych:

neutralizator - SINTAN®

preparat do usuwania skażeń olejowych i tłuszczowych.

Testy analityczne i aplikacyjne przeprowadzone przez renomowane instytuty w całych Niemczech i Polsce potwierdzają w postaci urzędowych ekspertyz, że:

 • SINTAN nadaje się znakomicie do odkażania skażonych produktami naftowymi wszystkich utwardzonych powierzchni.
 • SINTAN nie tworzy w wyniku zastosowania go przy operacjach odkażania żadnych substancji niebezpiecznych ani w glebie ani w popłuczynach, jest nieżrący, nietoksyczny, niepalny.
 • SINTAN jest substancją nieszkodliwą dla środowiska, (pH-obojętne), nawet została dopuszczona do kontaktu z żywnością. Ewentualna pozostałość SINTAN-u w glebie lub popłuczynach ulega w krótkim czasie całkowitemu rozkładowi biologicznemu.
 • SINTAN charakteryzuje się szybkim, prostym i skutecznym działaniem już w niewielkich stężeniach.
 • SINTAN nie zawiera związków fosforu ani rozpuszczalników.
 • Mechanizm działania SINTAN-u opiera się wyłącznie na zjawiskach fizycznych i biologicznych.
 • Skład chemiczny SINTAN-u odpowiada wymaganiom przepisów - Prawo Wodne.

 • CZYM JEST SINTAN ? SINTAN jest niemal nasyconym roztworem substancji powierzchniowo czynnej. nie działa jak rozpuszczalnik jest preparatem powierzchniowo czynnym o niskiej lepkości, dzięki czemu przenika i rozbija plamy olejowe.

  Zastosowanie SINTAN-u poprawia warunki działania bakterii glebowych, ponieważ ułatwia dostęp tlenu i substancji odżywczych do strefy skażeń olejowych. Zwiększa to aktywność bakterii i przyspiesza biologiczny rozkład skażenia jak i rozkład samego SINTAN-u. SINTAN można rozcieńczać wodą w dowolnych proporcjach. Posiada odczyn zbliżony do pH 7.


  MECHANIZM DZIAŁANIA SINTAN-u Po 2 sekundach od naniesienia SINTN-u na skażona powierzchnię preparat zaczyna penetrować zanieczyszczenia, rozdrabniać. powłoka olejowa zostaje rozbita i tworzy bardzo drobne cząsteczki. SINTAN rozprowadza się równomiernie i wpełza pod olej, przez co rozpoczyna się proces oddzielenia go od podłoża. Dodanie wody powoduje dalsze oddzielenie rozpuszczonych frakcji oleju. Całkowicie oddzielone cząstki nie mają już żadnego oparcia i są wypłukiwane z gleby, asfaltu, betonu itd. Po pewnym czasie olej zostaje rozbity na mikrokrople. Te drobne, zawieszone w wodzie cząsteczki mogą zostać skutecznie rozłożone przez rodzime mikroorganizmy.


  ROZKŁAD BIOLOGICZNY. Badania laboratoryjne wykazały, że w mieszaninie oleju z SINTAN-em i wodą po 14 dniach 70 % oleju uległo biologicznej degradacji (bez optymalizacji warunków przez np. dodatek bakterii lub napowietrzanie). Proces rekultywacji gleb SINTAN-em musi odbywać się pod nadzorem specjalistów i przy zastosowaniu właściwej technologii.


  POSIADA ATESTY: ˘ pozytywna opinia Centrum Naukowo - Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej,
  ˘ Atest PZH / HT-0222 / 96 o nietoksyczności wyrobu
  ˘ Atest PZH HŻ - 752 / 92 o dopuszczeniu do obrotu,
  ˘ Atest PZH HŻ - 1741 / 92 o możliwości stosowania w przemyśle spożywczym
  ˘ ogromny plik referencji.

  ZASTOSOWANIE Przemysł metalowy, chemiczny, samochodowy, spożywczy; huty szkła; przemysł naftowy, stacje i magazyny paliw, parkingi, warsztaty samochodowe, przedsiębiorstwa transportowe, służby oczyszczania paliw, straż pożarna, lotniska, kąpiele odtłuszczające; odtłuszczanie i mycie zbiorników, maszyn, silników itp.


  PRODUCENT:

  USŁUGI W ZAKRESIE EKOLOGII
  05 - 075 WESOŁA k / Warszawy
  ul. Armii Krajowej 86
  tel. (2) 773 91 46
  fax (2) 625 20 04 ATT SINTAC
  tel. kom. 0-90 219 789
  Cała treść spisana jest z folderu reklamowego rozprowadzanego przez producenta.
  rulon

  Jesteś 346948 gościem na Naszej stronie.


  o
  Informujemy, iż w celu zliczenia ilości odwiedzin korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Zalecam pozostawienie ustawień standartowych używanej przeglądarki internetowej.
  Nie zalecany typ przegladarki to Internet Explorer
  Zgodnie z ustawą o prawie autorskim, kopiowanie i rozpowszechnianie fotografii i innych materiałów znajdujących się w tym serwisie
  bez informacji o pochodzeniu (adresie strony) lub bez zgody autora serwisu jest zabronione.

  graphic design by Musiałowski Mietek   - © 2009 - 2018