===============

oo
ooo
ooo
emblemat OSP w Kruszwicy
ksrg
menu

REJESTRACJA

w   KRAJOWYM   REJESTRZE   SĄDOWYM

( obowiązuje każde OSP )

Ochotnicza Straż Pożarna działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach, więc bezpośredni nadzór sprawuje tu Starosta powiatowy.
W Polsce obowiązuje przepis, że każde stowarzyszenie musi być zarejestrowane.
Rejestrację i ewidencję prowadzi wyznaczony wydział naczelnej władzy państwowej tj. Krajowy Rejestr Sądowy. Oprócz zarejestrowania naszego stowarzyszenia obowiązuje nas aktualizacja danych zawartych w drukach założycielskich.

Jak zgłosić zmianę władz stowarzyszenia do KRS ?

Informacje o zmianie członków władz stowarzyszenia (zarządu, komisji rewizyjnej) zgłasza się do KRS wypełniając:
  • formularz KRS-Z20 - informacje ogólne identyfikujące fundację, a także informacje o składanych załącznikach,
  • formularz KRS-ZK - zmiana informacji o osobach wchodzących w skład organów.

Dołącza się także dokumenty potwierdzające zmianę przygotowane zgodnie z procedurą określoną w statucie. W związku z tym, że wybór i odwołanie członków władz należy do kompetencji walnego zebrania członków będą to:


  • protokół z walnego zebrania członków wraz z listą obecności,
  • uchwała walnego zebrania członków o wyborze / odwołaniu członków zarządu / komisji rewizyjnej.
  • pierwsza uchwała zebrania zarządu o ukonstytuowaniu się członków zarządu (podział funkcji).
  • pierwsza uchwała zebrania komisji rewizyjnej o ukonstytuowaniu się członków KR (podział funkcji).
Formularze podpisują członkowie zarządu upoważnieni do reprezentacji (patrz zapis w statucie), (mogą to być podpisy również nowych członków zarządu).
Zapisy w statutach w tej kwestji mogą być różne, więc polecam by podpis składał prezes.

Ochotnicze Straże Pożarne mają ten przywilej, że wszelkie zmiany dokonywane są bez uiszczenia opłaty.

Formularze można pobrać tutaj:

formularz KRS-Z20 wesja do wydruku
formularz KRS-Z20 wesja do edycji i wydruku
formularz KRS-ZK wesja do wydruku
formularz KRS-ZK wesja do edycji i wydruku


Podejrzeć wypełniony druk można tutaj:

Zaznaczyłem kolorem czerwonym co i jak wypełniasz
- - - KRS-Z20 szablon - - -

Tu przykład jednej zmiany - osoba gospodarza.
- - - KRS-ZK szablon - - -
Zmiana wiecej osób w zarządzie wymaga wypełnienia kolejnych takich formularzy

Jeśli poszło coś nie tak i dokumenty wymagają poprawienia, to pamiętaj o obowiązującym cię terminie 7 dni na poprawkę.
Do dokumentów poprawionych dołączasz wówczas pismo przewodnie z wpisanym twoim numerem sprawy (sygnaturą).

Podejrzeć takie pismo możesz tutaj:

- - - KRS-prośba - - -
rulon

Jesteś 2459 gościem na Naszej stronie.

o     1457     o
Informujemy, iż w celu zliczenia ilości odwiedzin korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Zalecam pozostawienie ustawień standartowych używanej przeglądarki internetowej.
Nie zalecany typ przegladarki to Internet Explorer
ogieńogieńogieńogieńogieńogieńogień
Zgodnie z ustawą o prawie autorskim, kopiowanie i rozpowszechnianie fotografii i innych materiałów znajdujących się w tym serwisie
bez informacji o pochodzeniu (adresie strony) lub bez zgody autora serwisu jest zabronione.

graphic design by Musiałowski Mietek   - © 2009 - 2024